MEQIFY satsade på kompetensutveckling i januari. Sju SAFe® 4 Agilist certifierade konsulter och en Scrum@Scale Practitioner.

Categories: News