AGILE COACH & SCRUM MASTER

Agile Coach & Scrum Master Vi hjälper ert agila team eller agila program att komma igång eller ta sitt nästa steg mot att nå sin potential Agila coacher som förändringsledare Att skapa ett förändrings-team är en framgångsfaktor för att lyckas med sin agila transformation. Med hjälp av en agil coach Read more…

Utbildningar

Agile Training För att utbilda er organisation i agila arbetssätt erbjuder MEQIFY såväl öppna som företagsanpassade utbildningar. Under utbildningarna varvas teori med praktik för att deltagaren ska få en fördjupad förståelse för hur beteenden, roller och strukturer fungerar i en agil organisation till skillnad från en traditionell (ofta projektorienterad) organisation.Vi

Agil organisationsanalys

Agil organisationsanalys En förändringsresa mot en mer fokuserad och värdeskapande organisation tar sin utgångspunkt i en god förståelse av nuläget.Med hjälp av ”Lens of Agility” gör MEQIFY gör en genomlysning av er organisation där vi skapar en gemensam startpunkt och bild av hur organisationen fungerar i åtta viktiga aspekter som