Agil organisationsanalys

En förändringsresa mot en mer fokuserad och värdeskapande organisation tar sin utgångspunkt i en god förståelse av nuläget.
Med hjälp av ”Lens of Agility” gör MEQIFY gör en genomlysning av er organisation där vi skapar en gemensam startpunkt och bild av hur organisationen fungerar i åtta viktiga aspekter som karaktäriserar en välfungerande agil organisation.
Genom observationer, intervjuer och informationsinsamling får ni en analys av utmaningar och möjligheter som är unika för er.
Beroende på organisationens storlek och komplexitet utför vi arbetet i en sprint med ca två veckors längd.