Om MEQIFY

Agile is in our DNA

MEQIFYs historia

Det startade som ett pilotprojekt som skulle utreda om motivation, effektivitet och kvalitet kunde förbättras med agila arbetssätt. Projektet resulterade i ett företag och det som MEQIFY är idag.

Läs mer här