Agile Coach & Scrum Master

Vi hjälper ert agila team eller agila program att komma igång eller ta sitt nästa steg mot att nå sin potential

Agila coacher som förändringsledare

Att skapa ett förändrings-team är en framgångsfaktor för att lyckas med sin agila transformation. Med hjälp av en agil coach finns relevant kunnande och erfarenhet att tillgå under hela förändringsförloppet. Ett viktigt stöd för såväl förändrings-teamet som organisationens ledningsgrupper. Alla kommer påverkas av kulturskiftet.

Agila coacher som Scrum Masters

Scrum-ramverket beskriver tre olika roller: utvecklaren, produktägaren och Scrum Mastern. Att gå från en traditionell projektorienterad matrisorganisation till agila arbetssätt har sina utmaningar. En av nycklarna till att lyckas är att få de nya rollerna och tvärfunktionella teamen att fungera som tänkt.


En agil coach kan ta rollen som Scrum Master för att säkerställa att de nya arbetssätten introduceras på ett vägvinnande sätt. Därefter arbetar Scrum Mastern med att coacha team och organisation att leverera maximalt värde genom ökat fokus, samarbete och kontinuerligt lärande. På MEQIFY arbetar vi själva med att ständigt utveckla vårt eget lärande. På detta sätt kan vi tillhandahålla en så bred och relevant verktygslåda för er som möjligt.

Agila coacher som organisationsutvecklare

När teamen efterhand mognar i sitt nya arbetssätt så förändras ofta den agila coachens roll. Nu kan större fokus läggas på att identifiera andra organisatoriska hinder som står i vägen för ytterligare värdeskapande av hela organisationen. Ibland handlar detta om att skala upp de agila arbetssätten på ett hållbart sätt. Som alltid anpassat till organisationens utmaningar och möjligheter.

MEQIFY hjälper er bemanna agila coacher, Scrum Masters, produktägare eller agila programchefer. Vi har lång erfarenhet från olika industrier och ramverk som Scrum, Kanban, SAFe och Scrum@Scale. Här är vi.