Agile för alla

Agile för alla

I vissa branscher är agila arbetssätt något helt naturligt och man känner inte till något annat. Men i många branscher är det ännu något man bara har hört talas om och inte riktigt kan ta till sig. Flera av MEQIFY´s kunder inom industrin har också varit i läget där dom hörde talas om agila arbetssätt och förstod att det var nog en bra idé att lära mer för att kunna avgöra om det skulle passa på deras uppgifter.
En stor drivkraft för att ta till sig agila arbetssätt är digitaliseringen som sker i stort sett i alla branscher. En annan är att nya generationer av medarbetare har en annan syn på engagemang och inflytande och det kräver nya arbetssätt.

Grundläggande i agila arbetssätt är att formera team som kan lösa problem genom att de ges de mandat och verktyg de behöver. Ledningen står för att formulera mål och mening med verksamheten samt undanröja hinder som team uppmärksammar i sitt arbete.

När är det lämpligt att gå denna kurs?

 • Man har hört talas om agila arbetssätt och vill veta mer
 • Man vill gå från ensamarbete till teamarbete
 • När man vill få befintliga team att bli starkare än summan av individerna
 • När man vill minska stress och få ett jämt flöde i arbetsuppgifterna

Pris

På förfrågan

Plats

Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 62 Lund

Kommande kurser

Efter överenskommelse

Kursinnehåll

 • Skapa vision och syfte
 • Våra bästa erfarenheter
 • Skapa er egen teammodell
 • Hantera flaskhalsar
 • Hitta ett hållbart tempo
 • Praktiska verktyg
 • Hur ni kommer igång

Målgrupp

Alla verksamheter inom offentlig sektor och industri som vill veta mer om agila arbetssätt.

Nuvarande och aspirerande ledare inom verksamheten såsom Teamledare, Projektledare, Enhetschefer, Avdelningschefer etc.

Kursledare

Stefan Magnusson

Stefan har under många år anpassat Agila arbetssätt till nya miljöer. Han har jobbat med att coacha team och utbilda både team och teamledare.

Stefan inspireras av att vägleda team och individer i förståelse och användande av agila arbetssätt och verktyg. Under 2020-2021 har han fokuserat mycket på digitala verktyg för att underlätta samarbete på distans.