Agile för alla

Agile för alla

I vissa branscher är agila arbetssätt något helt naturligt och man känner inte till något annat. Men i många branscher är det ännu något man bara har hört talas om och inte riktigt kan ta till sig. Flera av MEQIFY´s kunder inom industrin har också varit i läget där dom hörde talas om agila arbetssätt och förstod att det var nog en bra idé att lära mer för att kunna avgöra om det skulle passa på deras uppgifter.
En stor drivkraft för att ta till sig agila arbetssätt är digitaliseringen som sker i stort sett i alla branscher. En annan är att nya generationer av medarbetare har en annan syn på engagemang och inflytande och det kräver nya arbetssätt.

Grundläggande i agila arbetssätt är att formera team som kan lösa problem genom att de ges de mandat och verktyg de behöver. Ledningen står för att formulera mål och mening med verksamheten samt undanröja hinder som team uppmärksammar i sitt arbete.

När är det lämpligt att gå denna kurs?

 • Man har hört talas om agila arbetssätt och vill veta mer
 • Man vill gå från ensamarbete till teamarbete
 • När man vill få befintliga team att bli starkare än summan av individerna
 • När man vill minska stress och få ett jämt flöde i arbetsuppgifterna

Pris för onlinekurs

7 900 kr

Kommande kurser

 • 20 oktober 2021 – online

Kursinnehåll

 • Skapa vision och syfte
 • Våra bästa erfarenheter
 • Skapa er egen teammodell
 • Hantera flaskhalsar
 • Hitta ett hållbart tempo
 • Praktiska verktyg
 • Hur ni kommer igång

Målgrupp

Alla verksamheter inom offentlig sektor och industri som vill veta mer om agila arbetssätt.

Nuvarande och aspirerande ledare inom verksamheten såsom Teamledare, Projektledare, Enhetschefer, Avdelningschefer etc.

Trainers

Jonas Harris

Jonas Harris is a pioneer in deploying Agile and Scrum in hardware centric environments. As development director at Ericsson Mobile Platforms he first implemented agile ways of working in 2006, Scrum scaled up for 300 software engineers. He started MEQIFY in 2015 after a successful pilot project on Scrum for Hardware with a multinational packaging company. Jonas is an Agile Coach and Transformation leader that is passionate about increasing team motivation and delivery capability. Jonas is certified Scrum Master and SAFe 5 SPC.

Stefan Magnusson

Stefan has many years of experience as Agil Coach and Scrum Master. He has developed and implemented agile working methods for the development of embedded systems and he has driven the development of Scrum for the hardware training.
Stefan is Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM), Professional Scrum Master (PSM-l) and SAFe 4 Agilist.