Teamarbete

Referensuppdrag, Teamarbete i offentlig verksamhet

Lantmäteriet hade påbörjat att organisera sig i mindre grupper för att stimulera teamarbete och en övergång till en systemtänkande organisation. MEQIFY fick uppdraget att inspirera teamen att formulera sina målsättningar och hitta arbetssätt och verktyg som stöd för deras vidare utveckling.

Uppdraget

En enhet med ca: 100 medarbetare samlades under en heldag, för att få stöd i deras utveckling mot teambaserat arbetssätt. Enheten hade organiserats i tio grupper om vardera ungefär tio medarbetare. MEQIFY tog deltagarna genom begrepp som högpresterande team med exempel från industrin, flöden och flaskhalsar i pågående och inkommande arbete samt praktiskt teamarbete med exempel på några enkla verktyg.
Under dagen varvades teoretiska avsnitt med praktiska övningar samt diskussioner i mindre grupper och hela enheten. De enskilda grupperna arbetade med att formulera sina respektive uppdrag som team och hur de avser ta sig an arbetet.
Efter seminariet startade enheten ett mera teambaserat arbetssätt med god hjälp av tre enkla verktyg: Dagliga möten, Retrospektiv och Visuell planering.