Case Studies

Our achievements

TeamarbeteMEQIFY

Referensuppdrag, Teamarbete i offentlig verksamhet

Lantmäteriet hade påbörjat att organisera sig i mindre grupper för att stimulera teamarbete och en övergång till en systemtänkande organisation. MEQIFY fick uppdraget att inspirera teamen att formulera sina målsättningar och hitta arbetssätt och verktyg som stöd för deras vidare utveckling.

Case Study Video Surveillance

A global leader in Video Surveillance Solutions wanted to increase value and speed in deliveries of core parts in their R&D, in order to meet increasing market demands. Through setting up an Agile Program that deployed backlog management and visualisation of Work-in-Progress (WIP) principles.
Creative Commons Tetra Pak® - Production of packaging material by Tetra Pak used under CC BY 2.0, cropped from original

Case Study Packaging Material

Scaling Agile operations from Agile teams to Program and Portfolio levels, with focus on delivering early value to customers, to obtain fast feedback and improve responsiveness. Improving organisational output through setting up Agile Programs for Sustainablility, Quality and Differentiation areas within the field of Packaging Material.