Two days of Inspecting and Adapting

Two days of Inspecting and Adapting has come to an end! We were invited by two energetic teams from ASSA ABLOY Entrance Systems to run our very hands-on training on how to benefit from applying Scrum on Hardware development. Great opportunities for mutual learning!

Juni – Agil produktutveckling

MEQIFY utbildningen Agil pruduktutveckling, Scrum för hårdvara är nu öppen för anmälningar. Nästa kurstillfälle är 2-3 oktober i Lund. Early bird pris till 31 augusti är 15 000 kr plus moms. Anmälan görs på Länk

Nytt i februari

Under februari månad började MEQIFY samarbeta med en ny kund och startade ett Scrum Master uppdrag hos ett företag som var kund sedan tidigare. Utöver detta har samarbete med Grant Thornton, samt förberedelser för att etablera kontor i Göteborg varit i fokus.

Leading SAFe

Karin and Nils from Agiltec visited MEQIFY at the end of last week to give the course Leading SAFe®. It was two exciting days with a lot of discussions and learnings about SAFe®