Juni – Agil produktutveckling

MEQIFY utbildningen Agil pruduktutveckling, Scrum för hårdvara är nu öppen för anmälningar. Nästa kurstillfälle är 2-3 oktober i Lund. Early bird pris till 31 augusti är 15 000 kr plus moms. Anmälan görs på Länk

Nytt i februari

Under februari månad började MEQIFY samarbeta med en ny kund och startade ett Scrum Master uppdrag hos ett företag som var kund sedan tidigare. Utöver detta har samarbete med Grant Thornton, samt förberedelser för att etablera kontor i Göteborg varit i fokus.

Leading SAFe

Karin and Nils from Agiltec visited MEQIFY at the end of last week to give the course Leading SAFe®. It was two exciting days with a lot of discussions and learnings about SAFe®